Toppidrett

NMFs Toppidrettsprosjekt er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

Midlene til prosjektet er basert på prosentvis reduksjon av seksjonenes tildelinger, for å sikre tilstrekkelig finansiering av idrettsfaglig baserte innsatser som det ellers ikke ville vært rom for i de enkelte grenkomiteenes budsjetter. Tildelingen til prosjekter skjer i konkurranse mellom de forskjellige grenene, som alle gjennom sine grenkomiteer kan søke om midler til sine prosjekt i tråd med idrettsfaglige kriterier.

Hva defineres som toppidrett?Begrepet toppidrett er definert av NIF og Olympiatoppen som det segmentet av konkurranseidretten som arbeider mot eller har mulighet for å få plasseringer blant de 5-6 beste i internasjonale mesterskap. I tillegg er det et krav om innsats, systematikk, dokumentasjon og etikk, oppsummert i begrep 24-timers utøveren knyttet opp til begrepet toppidrett. Å falle inn under toppidrettsebegrepet krever altså mer enn plasseringer!

Utvikling og rekruttering til toppidrett: Får å nå en målsetting om bredde i toppidretten og internasjonale medaljer, må vi begynne å arbeide systematisk med et idrettsperspektiv allerede tidlig, gjerne i 13-14 årsalderen. Prosjekter som tar sikte på å legge et grunnlsg for senere å kunne ta et valg om å nå toppen, med tenåringen som målgruppe (utviklingsteam, rekruttlandslag osv), faller inn under det toppidrettsmidlene kan brukes til.

Norsk modell for toppidrett: Olympiatoppen har utviklet prinsipper for toppidrettsarbeid, basert på erfaring og nasjonal og internasjonal forskning. NMF slutter seg til disse prinsippene i sin toppidrettsatsning, og de vil i stor grad ligge til grunn for de vurderinger som gjøres m.h.t. bevilgninger. 

utskriftsvennlig side
Kommende stevner og kurs
Navn Dato
2014 Hillclimb Gjerdrumsbakken 06.09
2014 MX Lag NM 06.09
2014 MX NNM 4 06.09
2014 MX Treningssamling Stryn 06.09
2014 RSM NM 1:10 El-Touring 06.09
2014 Rundbane Flosta Grand Prix 06.09
2014 Speedway Liga 2. div Runde 4 & Sidevogn 06.09
2014 Trial Hordalandscup 3 06.09
2014 Trial MNM 4 06.09


Besøksadresse: Nedre Storgt. 42 3015 Drammen       Telefon: 815 27 808            E-post: nmf@nmfsport.no