Toppidrett

NMFs Toppidrettsprosjekt er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

Midlene til prosjektet er basert på prosentvis reduksjon av seksjonenes tildelinger, for å sikre tilstrekkelig finansiering av idrettsfaglig baserte innsatser som det ellers ikke ville vært rom for i de enkelte grenkomiteenes budsjetter. Tildelingen til prosjekter skjer i konkurranse mellom de forskjellige grenene, som alle gjennom sine grenkomiteer kan søke om midler til sine prosjekt i tråd med idrettsfaglige kriterier.

Hva defineres som toppidrett?Begrepet toppidrett er definert av NIF og Olympiatoppen som det segmentet av konkurranseidretten som arbeider mot eller har mulighet for å få plasseringer blant de 5-6 beste i internasjonale mesterskap. I tillegg er det et krav om innsats, systematikk, dokumentasjon og etikk, oppsummert i begrep 24-timers utøveren knyttet opp til begrepet toppidrett. Å falle inn under toppidrettsebegrepet krever altså mer enn plasseringer!

Utvikling og rekruttering til toppidrett: Får å nå en målsetting om bredde i toppidretten og internasjonale medaljer, må vi begynne å arbeide systematisk med et idrettsperspektiv allerede tidlig, gjerne i 13-14 årsalderen. Prosjekter som tar sikte på å legge et grunnlsg for senere å kunne ta et valg om å nå toppen, med tenåringen som målgruppe (utviklingsteam, rekruttlandslag osv), faller inn under det toppidrettsmidlene kan brukes til.

Norsk modell for toppidrett: Olympiatoppen har utviklet prinsipper for toppidrettsarbeid, basert på erfaring og nasjonal og internasjonal forskning. NMF slutter seg til disse prinsippene i sin toppidrettsatsning, og de vil i stor grad ligge til grunn for de vurderinger som gjøres m.h.t. bevilgninger. 

utskriftsvennlig side
Kommende stevner og kurs
Navn Dato
2015 Vintercup 1 Lunner Motorsport 01.02
Midt Norsk Mesteskap runde 3 2015 14.02
MNM Verdal runde 4 2015 15.02
2015 - Vinterslitern 2015 - åpent breddeløp enduro 21.02
EM Snowcross - Gjesteklasser 21.02
2015 Snøscooterdrag Alta NM og NDC 1 28.02
NDC 2 2015 07.03
NDC 3 2015 08.03
NM 2015 13.03


Besøksadresse: Nedre Storgt. 42 3015 Drammen       Telefon: 815 27 808            E-post: nmf@nmfsport.no