Nye endringer i Roadracing Nasjonal og C klasse for 2013

Artikkel: illustrasjonsbildet

Etter vurdering av nye innspill fra arrangører og førere har utvalget valgt å fjerne ett av punktene i reglementet til Nasjonal for 2013.

. Dette punktet viste seg å være litt inkonsistent i forhold til andre A førere som hadde rykket opp i tidligere sesonger.

Regelen "De som har rykket opp fra B året før får ikke starte i Nasjonal" er derfor valgt fjernet.

 

Vi minner og samtidig om at Nasjonal er en Classic klasse der det forventes at kjøringen foregår etter "gentlemens" prinsippet.

 

Det vil høsten 2013 bli tatt en ny revisjon av klassens reglement og eventuelt gjøre nye justeringer for 2014 sesongen om tiltakene som nå innføres ikke fungerer tilfredsstillende.

 

Oppdaterte regler for Nasjonal 2013 er dermed som følger:

 

Nasjonal:

Minimum 6 år gamle sykler.

Det er fritt for de med B lisens som kjører Nasjonal å melde seg på og kjøre i de respektive Rookie klassene.

A-førere kan kjøre Nasjonal så lenge de ikke har tatt poeng i NM de siste 3 sesongene.

Deltar en i NM kan man ikke starte i Nasjonal inneværende sesong.

Det vil fra 2013 bli gitt «opprykks» poeng i Nasjonal og opprykk deretter på vurdering.

Nasjonal kvaler med sin respektive Rookie klasse. Stevneleder/jury kan bestemme om enkelte av de som har A lisens må kvale i sin respektive A klasse. C førere kvaler i C klassen og stiller bakerst på løp.

Hvis ulike værforhold så er oppstilling til løp etter kval i A SB, A SSt600, Rookie1000, Rookie600, C- klasse.

Nasjonal vil kjøre 1 løp, på ACR kjører de 2 løp da det er rom for mer i tidskjemaet. Kjører og 2 løp på Classic i tillegg på Våler. (De vil da få 7 løp i 2013.)

 

C-klassen:

Vil bli kjørt på alle runder.

Det vil bli kjørt 1 kval og to korte løp.

Det vil være mulig for førere i C-klassen å melde seg på og delta i Nasjonal løpet hvis de har sykler som tilfredsstiller krav for den klassen. De vil stille opp bakerst etter rekkefølgen i egen kval.

Det er især 3 grunner for at en måtte se på endringer…

Rekruttering - Det bør fokuseres sterkere på å rekruttering av nye deltakere til Roadracingsporten. En ting er å fokusere på de unge rekruttene. En annen dimensjon er å rekruttere mer voksne utøvere. Man ønsker å kanalisere flere av deltakerne gjennom C og Rookie klassene og heller la Nasjonal være en Cup på siden av som kan benyttes for å få litt ekstra kjøring og moro som den opprinnelig Var planlagt. Volumet skal opp i C-klassen og man ønsker samtidig at Nasjonal skal beholde den populariteten som den i dag har. 

Sikkerhet- For store hastighetsforskjeller. Til tider 120% eller mer. Så hvem skal en skrelle bort. De raskeste eller de tregeste. Eller ingen. Det gjøres en balanse der 2013 blir et overgangsår og 2014 vil gi det ønskede resultat. Altså en ser på små justeringer som i praksis på sikt vil ta av toppene og fjerne den absolutte bunnen.

Tilgjengelig kjøretid - Dagens deltakelse i klassen Nasjonal er kjempeflott. Men samtidig så er den blitt litt misvisende til tider da det etter hvert er blitt en meget stor prosentandel som kjører i klassen Nasjonal i tillegg til Rekrutteringsklassene. Dette er ikke noe problem i seg selv men det er da unødvendig å arrangere egne treningstider, kvaler og warmup for denne klassen da det er meget få deltakere som ikke har et slikt tilbud gjennom sine rekrutteringsklasser. En så derfor om man kan frigjøre tid ved å la Nasjonal trene og kvale sammen med sine respektive rekrutteringsklasser. Dette vil frigi mer kjøretid til f.eks NM klasser og C-klassen. Tilgjengelig kjøretid er kun relevant på NM rundene på Karlskoga, Vålerbanen og Rudskogen.

utskriftsvennlig side
Kommende stevner og kurs
Navn Dato
2015 Vintercup 1 Lunner Motorsport 01.02
Midt Norsk Mesteskap runde 3 2015 14.02
MNM Verdal runde 4 2015 15.02
EM Snowcross - Gjesteklasser 21.02
2015 Snøscooterdrag Alta NM og NDC 1 28.02
NM 2015 13.03
NDC 4 og 5 2014 21.03
NDC-runde 6 2015 28.03
Midt Norsk Mesterskap 2015 29.03


Besøksadresse: Nedre Storgt. 42 3015 Drammen       Telefon: 815 27 808            E-post: nmf@nmfsport.no